Gebruiksvoorwaarden

HET AMSTERDAM TULPMUSEUM (“HET AMSTERDAM TULPMUSEUM”), ALS GEMAK VOOR U, TOEKENT U TOEGANG TOT HAAR WEBSITES, TOEGANKELIJK VIA WWW.AMSTERDAMTULIPMUSEUM.COM EN HAAR ONDERDAGEN (COLLECTIEF, DE “SITES VAN UW CONCEPTIE”), CONDITIES DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN MEDEDELINGEN (DEZE “GEBRUIKSVOORWAARDEN”). VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BETEKENT “INHOUD”, COLLECTIEF, ALLE TEKST, AFBEELDINGEN, GRAFIEK, SOFTWARE, BRONCODE, TOEPASSINGEN, SPECIFICATIES, AUDIOBESTANDEN, VIDEO’S, ARTIKELEN, HANDELSMERKEN, LOGOS EN ANDERE INFORMATIE OF CONTENT BESCHIKBAAR DOOR SITES DIE GEEN INDIENINGEN ZIJN (ZOALS DIE TERMIJN HIERONDER WORDT GEDEFINIEERD), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET ONTWERP, STRUCTUUR, SELECTIE, COÖRDINATIE, UITDRUKKING, “KIJK EN VOEL” EN REGELING VAN DERGELIJKE INHOUD.

 1. Aanvaarding van voorwaarden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET TULIPMUSEUM VAN AMSTERDAM PRIVACYBELEID ZORGVULDIG. DOOR DE SITES TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, EN GAAT U AKKOORD MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN ONTHULLEN VAN INFORMATIE ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONS PRIVACYBELEID, MOET U DE SITE ONMIDDELLIJK BEËINDIGEN EN ALLE GEBRUIK VAN DE SITES EN VAN HUN INHOUD STAKEN. UW GEBRUIK VAN DE SITES WORDT AANGENOMEN ALS UW OVEREENKOMST OM ELK VAN DE HIERONDER GENOEMDE VOORWAARDEN IN AANMERKING TE NEMEN. HET TULIPMUSEUM ONLINE VAN AMSTERDAM KAN DEZE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT WIJZIGEN DOOR BIJGEWERKTE GEBRUIKSVOORWAARDEN OP DE SITES TE PLAATSEN OF DOOR GERIKTE GEBRUIKERS EEN E-MAILMELDING VAN DE VERANDERINGEN TE VERZENDEN. ALS EEN WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, MOET U DE SITES GEBRUIKEN. ALS U DEZE SITES NIET GEBRUIKT, ZAL U WORDEN GEACHT DE VERANDERING TE ACCEPTEREN. Deze gebruiksvoorwaarden veranderen niets aan de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met het Amsterdam Tulip Museum of zijn gelieerde ondernemingen hebt voor andere producten of diensten.

U bent ook onderworpen aan het Privacybeleid van het Amsterdam Tulip Museum.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 23 november 2011.

 1. Gebruik en beperkingen.

De Sites mogen alleen worden geopend en gebruikt door personen die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving, die 13 jaar of ouder zijn en die niet zijn uitgesloten van het gebruik van de Sites onder de toepasselijke wetgeving.

De Sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden voor niet-commercieel gebruik. U mag de Sites alleen bezoeken en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Amsterdam Tulip Museum Online, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of enige verdere verplichting aan u, tijdelijk alle huidige en toekomstige, toegang tot of gebruik van de Sites kan opschorten of permanent kan weigeren en weigeren. U stemt er verder mee in dat u niet: (a) producten voor commerciële doeleinden zult verkopen die zijn gekocht via het gebruik van de Sites; (b) de Sites of Inhoud daarin doorverkopen of commercieel gebruiken; (c) inhoud wijzigen, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken, overdragen of verkopen; (d) productlijsten of beschrijvingen verzamelen of gebruiken; (e) gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens van de Sites; (f) anders dan voor uw gebruik van de Sites zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden, toegang tot of poging tot toegang tot systemen of servers waarop de Sites worden gehost of de Sites op enigerlei wijze wijzigen of wijzigen; (g) headers vervalsen, een valse identiteit creëren of anderszins identificatiemiddelen manipuleren om anderen te misleiden of de oorsprong van Inhoud of andere informatie die naar of via de Sites wordt verzonden te verbergen; (h) gebruik, omlijst of gebruik frametechnieken om het handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van Amsterdam Tulip Museum toe te voegen (inclusief de afbeeldingen op de Sites, de inhoud van een tekst of de lay-out / het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Amsterdam Tulip Museum; of (i) gebruik metatags of andere “verborgen tekst” met gebruik van de naam, het handelsmerk of de productnaam van het Amsterdam Tulip Museum zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Amsterdam Tulip Museum.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de Sites beëindigt de toestemming of licentie verleend door deze Gebruiksvoorwaarden, zal ertoe leiden dat u wordt uitgesloten van het gebruik van de Sites, en kan toepasselijke wetgeving met inbegrip van copyrightwetten, handelsmerkwetten (inclusief trade dress) en communicatie schenden voorschriften en statuten.

 1. auteursrechten

De Inhoud en de Sites, evenals de selectie en rangschikking daarvan, zijn het exclusieve eigendom van het Amsterdam Tulip Museum en / of haar licentiegevers en worden beschermd door octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt, behalve in conform deze gebruiksvoorwaarden of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Amsterdam Tulip Museum. Anders dan noodzakelijk voor uw gebruik van de Sites in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, verleent het Amsterdam Tulip Museum geen andere voorrechten of rechten in de Inhoud aan u en moet u alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact houden de inhoud. Inhoud die eigendom is van de licentiegevers van het Amsterdam Tulip Museum kan worden onderworpen aan aanvullende beperkingen. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de sites en geen inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook naar een andere computer, server, Website of ander medium voor publicatie of distributie of voor enige commerciële onderneming, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Amsterdam Tulip Museum.

 1. Handelsmerk

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en handelskleding, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk de “Merken”) die op de Sites voorkomen, zijn eigendom van het Amsterdam Tulip Museum of de respectieve eigenaars van dergelijke Merken. U mag de Merken niet anders weergeven of reproduceren dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Amsterdam Tulip Museum, en u mag geen handelsmerkkennisgevingen van Inhoud verwijderen of anderszins wijzigen. De merken worden beschermd door handelsmerken, handelskleding, auteursrechten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten.

Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en / of handelskleding van het Amsterdam Tulip Museum of hun respectieve eigenaars, en mogen deze niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt in geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Amsterdam Tulip Museum.

The Amsterdam Tulip Museum, The Amsterdam Tulip Museum eye, The Amsterdam Tulip Museum LOGO Design-merken zijn geregistreerd in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld.

 1. Jouw rekening

Om producten of diensten te kopen via het gebruik van de Sites, kunt u op enig moment een account aanmaken bij het Amsterdam Tulip Museum. U bent zelf verantwoordelijk voor (i) het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw account en uw accountwachtwoord; (ii) de toegang tot uw computer en uw account beperken; en (iii) uw e-mailadres op uw account actueel houden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten, inclusief, zonder beperking, alle aankopen van producten en diensten door het gebruik van de Sites die plaatsvinden onder uw account of uw accountwachtwoord.

U erkent en stemt ermee in dat het Amsterdam Tulip Museum toegang heeft tot uw accountinformatie, alle inzendingen (zoals hieronder gedefinieerd), alle communicatie met en van u, alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Sites en alle informatie met betrekking tot uw accountgegevens het gebruik van de Sites onder uw account of accountwachtwoord als het Amsterdam Tulip Museum hiertoe wettelijk of wettelijk verplicht is of als het Amsterdam Tulip Museum naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke actie noodzakelijk is om de rechten van de Amsterdam Tulip Museum, derde partijen en andere gebruikers van de Sites of om te reageren op uw verzoek om klantenservice. het recht van het Amsterdam Tulip Museum om dergelijke informatie bekend te maken, is van toepassing op alle voorwaarden van ons Privacybeleid .

 1. Verkoopvoorwaarden

Alle productverkopen van de Sites worden beheerst door eventuele verkoopvoorwaarden die op de Sites kunnen worden geplaatst. Raadpleeg onze verkoopvoorwaarden voor meer informatie over toepasselijke productgaranties, ons retourbeleid en verzendvoorwaarden. Door de producten te bestellen en / of te accepteren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze verkoopvoorwaarden. De verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van het Amsterdam Tulip Museum, dus u dient de verkoopvoorwaarden elke keer dat u een aankoop doet te bekijken.

 1. Elektronische communicatie

U stemt ermee in om elektronische communicatie van het Amsterdam Tulip Museum te ontvangen, hetzij in de vorm van e-mail die naar u wordt verzonden op het e-mailadres dat in uw account wordt vermeld, hetzij via communicatie die op de Sites wordt geplaatst. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke elektronische communicatie in de vorm van een dergelijke e-mail of plaatsing op de Sites voldoet aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 1. inzendingen

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de informatie, profielen, doelen, meningen, berichten, opmerkingen, foto’s, video’s en alle andere inhoud of materiaal dat u verzendt, uploadt, plaatst of anderszins beschikbaar stelt op of via de Sites (elk een “Inzending” ‘) en via de services die beschikbaar zijn in verband met de Sites, en dat u, en niet het Amsterdam Tulip Museum, de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​voor elke Inzending die u indient, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendommen eigendom. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Privacybeleid van Amsterdam Tulip Museum, stemt u ermee in dat elke inzending die u verstrekt in verband met de Sites wordt aangeboden op een niet-eigendomsrechtelijke en niet-vertrouwelijke basis. U stemt ermee in dat het Amsterdam Tulip Museum vrij is om een ​​Inzending te gebruiken om u en anderen de Sites en hun functionaliteit te bieden en u de bijbehorende producten en diensten te bieden, en u verleent het Amsterdam Tulip Museum een ​​in sublicentie overdraagbare, overdraagbare , eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om (in alle media, nu bekend of niet momenteel bekend of uitgevonden) te linken naar, gebruiken, gebruiken, publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, reproduceren, distribueren, bewerken, aanpassen, wijzigen en afgeleide werken van de inzending voorbereiden. Bovendien, voor zover elke Inzending de naam, beeltenis, stem of biografische informatie van u of een andere persoon (“Persoonlijke Rechten”) bevat, verleent en verleent u deze andere persoon aan het Amsterdam Tulip Museum een ​​in sublicentie overdraagbare, overdraagbare, eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om (in alle media, nu bekend of niet momenteel bekend of uitgevonden) dergelijke persoonlijke rechten te exploiteren of te gebruiken voor reclame of marketing van de Amsterdam Tulip Museum-producten en -diensten (in alle media, of nu bekend of niet momenteel bekend of uitgevonden). Inzendingen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en het Amsterdam Tulip Museum is niet verplicht dergelijke inzendingen als bedrijfseigen informatie te behandelen, behalve op grond van de Privacybeleid van toepassing op persoonlijk identificeerbare informatie. ALLEEN ONDERHEVIG AAN DE LICENTIES DIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN VERLEEND, BEHOUDT U EIGENDOMSRECHTEN VAN ALLE AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN UW INZENDINGEN.

U stemt er verder mee in dat u geen materiaal dat wordt beschermd door copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim of enig ander eigendomsrecht op de Sites uploadt, plaatst of anderszins beschikbaar stelt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk copyright, handelsmerk, patent, handel geheim of ander eigendomsrecht dat eigendom is van een derde, en het is uw taak om te bepalen of enig materiaal door een dergelijk recht wordt beschermd. U bent als enige aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw account, of enige inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten, of enige schending van rechten van privacy of publiciteit, of enige andere schade die voortvloeit uit een Inzending die u doet.

U verklaart en garandeert dat: (i) u alle Inzendingen door u geplaatst op of via de Sites bezit of anderszins het recht hebt om de licenties aan het Amsterdam Tulip Museum te verlenen zoals uiteengezet in deze sectie, en (ii) uw Inzending correct en niet misleidend en (iii) het plaatsen van uw Inzendingen op of via de Sites geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, handelsmerkrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit of in strijd is met toepasselijke wetgeving, regels, verordening of bestelling. U stemt ermee in om alle royalty’s, vergoedingen, schadevergoedingen en alle andere bedragen te betalen die aan een persoon verschuldigd zijn vanwege inzendingen die u op of via de Sites heeft geplaatst.

Wanneer u Inzendingen indient bij of anderszins gebruikmaakt van de Sites en / of de services, stemt u ermee in om niet zonder beperking:

   

 1. Beschadiging, misbruik, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals rechten van privacy en publiciteit) van anderen.
 2.  

 3. Gebruik raciale, etnische of anderszins aanstootgevende taal.
 4.  

 5. Bespreek of zet aan tot illegale activiteit.
 6.  

 7. Gebruik expliciete / obsceen taalgebruik of vraag seksueel expliciete afbeeldingen (werkelijke of gesimuleerde).
 8.  

 9. Plaats iets dat kinderen of minderjarigen uitbuit of wreedheden tegen dieren uitbeeldt.
 10.  

 11. Plaats alle auteursrechtelijk beschermde of handelsmerkmaterialen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dit auteursrecht of handelsmerk.
 12.  

 13. Plaats de naam, beeltenis, stem of biografische informatie van een persoon zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon (of als die persoon minderjarig is, van de ouder of wettelijke voogd van die persoon).
 14.  

 15. Verspreid ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, ‘junk mail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramideschema’s’ of enige andere vorm van een dergelijke uitnodiging.
 16.  

 17. Gebruik een robot, spin, krabber of andere geautomatiseerde manier om toegang te krijgen tot de sites.
 18.  

 19. Voer elke actie uit die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig belast.
 20.  

 21. Wijzig de meningen, doelen, profielen of opmerkingen die door anderen op de Sites zijn geplaatst.

Deze lijst met verboden biedt voorbeelden en is niet volledig of exclusief. het Amsterdam Tulip Museum behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken (a) uw toegang tot uw account te beëindigen; (b) uw vermogen om op de Sites (of de services) te posten beëindigen en (c) Inzendingen weigeren, verwijderen, wijzigen, bewerken of verwijderen; met of zonder reden en met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, of voor enige actie die het Amsterdam Tulip Museum als ongepast of verstorend beschouwt voor deze Sites of voor een andere gebruiker van de Sites en / of diensten. het Amsterdam Tulip Museum kan aan wetshandhavingsinstanties alle illegale acties melden, en alle meldingen die het van dergelijk gedrag ontvangt. Indien wettelijk vereist of naar goeddunken van het Amsterdam Tulip Museum, zal het Amsterdam Tulip Museum samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij elk onderzoek naar vermeende illegale activiteiten op de Sites of op internet.

Het Amsterdam Tulip Museum neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inzendingen die door u of een derde zijn geplaatst of geüpload, of voor fouten, laster, laster, smaad, omissies, onwaarheden, obsceniteit, pornografie of godslastering die u kunt tegenkomen. Als aanbieder van interactieve diensten is het Amsterdam Tulip Museum slechts een forum en is het niet aansprakelijk voor verklaringen, verklaringen of inzendingen die door gebruikers worden verstrekt op een openbaar forum of persoonlijke startpagina.

Voor deze verboden is het Amsterdam Tulip Museum niet vereist om Inzendingen of andere informatie die door u of een andere gebruiker is ingediend te controleren, bewaken of verwijderen.

 1. terugkoppeling

Als u feedback of ideeën over onze producten en diensten op de Sites indient, geeft u hierbij aan en stemt u ermee in aan het Amsterdam Tulip Museum alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke feedback toe te kennen.

 1. wijzigingen

Inhoud die op de Sites wordt aangeboden of gepost, kan op elk moment en van tijd tot tijd worden gewijzigd of stopgezet zonder kennisgeving of verplichting voor u. Zonder het voorgaande te beperken, behoudt het Amsterdam Tulip Museum zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en van tijd kosten in rekening te brengen voor het gebruik of de aankoop van, of toegang tot, producten, diensten of Inhoud aangeboden via de Sites om tijd.

 1. Indemnification

U stemt ermee in het Amsterdam Tulip Museum, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen verliezen, aansprakelijkheden, claims, kosten (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit uw account, uw gebruik van de Site, en uw inzendingen en eventuele persoonlijke rechten die erin zijn opgenomen.

   
 1. Links naar websites van derden  De Sites kunnen links bevatten naar websites en andere bronnen die worden beheerd door derden anders dan het Amsterdam Tulip Museum Online. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. het Amsterdam Tulip Museum heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten of informatie aangeboden door derden. Het opnemen van links naar dergelijke websites op de Sites houdt geen goedkeuring in van een website of de inhoud, producten of diensten die worden aangeboden, geadverteerd, goedgekeurd of gepromoot door een derde partij, of van een bedrijf of persoon. Als u besluit om toegang te krijgen tot websites van derden of producten of diensten van derden te kopen, doet u dit volledig op eigen risico en bent u mogelijk onderworpen aan de voorwaarden en het privacybeleid dat door dergelijke derden wordt opgelegd.

    

  1. Garanties en disclaimer

  DE WEBSITE, INZENDINGEN EN ENIGE INHOUD DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIP VAN LINKS, WORDEN AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS BESCHIKBAAR ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST HET AMSTERDAM TULIPMUSEUM ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, INZENDINGEN, DE INHOUD EN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGEN, BEPERKTE GARANTIES, ZONDER BEPERKINGEN, BEPERKTE TOEPASSINGEN, ZONDER BEPERKINGEN, BEPERKT. KWALITEIT, VERHANDELBAARHEID, DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, VRIJHEID VAN FOUTEN, OMISSIES, COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE MALICIEUZE OF ONGEAUTORISEERDE CODE OF PROGRAMMA’S OF GEVOLGDE GARANTIE OF GEVOLGSCHADE OF GEVOLGENDE GARANTIE OF GEVOLGENDE GARANTIE BOVENDIEN IS HET TULPMUSEUM VAN AMSTERDAM NIET VERTEGENWOORDIGD OF GARANTIE DAT DE SITE, INZENDINGEN, INHOUD OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN OF ENIGE ANDERE INFORMATIE TOEGANKELIJK VIA DE SITE VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF HUIDIG IS OF DAT BEPAALDE PRODUCTEN OF INVENTARIS ZAL ZIJN. BIJ ELKE BIJZONDERE WINKEL. ALS VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE GARANDEERT U AAN HET AMSTERDAM TULIP MUSEUM DAT U DE SITES NIET GEBRUIKT VOOR ENIG DOEL DAT ONWETTELIJK IS OF VERBODEN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

  BOVENDIEN KUNNEN DE SITES TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN BEVATTEN EN KUNNEN NIET VOLLEDIG OF HUIDIG ZIJN. HET AMSTERDAM TULIPMUSEUM ONLINE BEHOUDT DAAROM HET RECHT VOOR OM ALLE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN TE VERBETEREN (INCLUSIEF NA EEN BESTELLING DIE IS INGEDIEND) EN OM TE ALLEN TIJDE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE VERANDEREN OF BIJ TE WERKEN. MERK OP DAT DERGELIJKE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN KUNNEN LEIDEN TOT PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, BEHOUDT HET Amsterdam Tulip Museum HET RECHT OM TE ANNULEREN OF TE WEIGEREN GEVOLGD OP ONJUISTE PRIJZEN OF BESCHIKBAARHEID. WE VERONTSCHULDIGEN ONS VOOR ENIG ONGEMAK.

    
  1. Beperking van aansprakelijkheid

  HET AMSTERDAM TULIPMUSEUM EN HAAR AANGELEGENHEDEN, DOCHTERONDERNEMERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN PARTNERS VAN DERDEN ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEF, INCIDENTEEL, GEVOLGENLIJKE GEVOLGSCHADE, GEVOLGENLIJKE GEVOLGEN, GEVOLGEN. NIET HET VERWACHTEN VAN VERWACHTE BESPARINGEN, OF ENIGE SCHADE, OOK OF EEN DERGELIJKE PARTIJ VOORAF IS GEÏNFORMEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF ONDER CONTRACT, SCHADE (INCLUSIEF NALATIGHEID, INCLUSIEF BEHEER) IN VERBAND MET ELK VERLIES OF ANDERE SCHADE IN VERBAND MET ENIGE NIET BESCHIKBAARHEID OF NIET-PRESTATIES VAN DE SITE, FOUTEN, WEGLATINGEN, VIRUSSEN EN WETTELIJKE CODE. DEZE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ENIG FALEN VAN ESSENTIEEL DOEL VAN ENIGE BEPERKTE RECHTSMIDDEL.

  Bepaalde wetten staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of voorwaarden, of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten op de hierin opgenomen rechten.

    

  1. Inbreuken op auteursrechten en handelsmerken

  Het Amsterdam Tulip Museum respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen u hetzelfde te doen. Het Amsterdam Tulip Museum kan, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, de service en / of toegang tot de Sites beëindigen voor gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk het onderwerp is van een inbreuk op het auteursrecht en / of het handelsmerk en op onze Sites verschijnt, geef dan de door Amsterdam Tulip Museum aangewezen agent de volgende informatie die vereist is door de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC §512 (“DMCA”):

    

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
  2.  

  3. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde en / of handelsmerkwerk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
  4.  

  5. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld op de Sites, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het Amsterdam Tulip Museum in staat te stellen zoek het materiaal.
  6.  

  7. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om het Amsterdam Tulip Museum in staat te stellen contact met u op te nemen als de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch e-mailadres waarop contact met u kan worden opgenomen.
  8.  

  9. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht en / of handelsmerk, zijn agent of de wet.
  10.  

  11. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving correct is en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

  Houd er ook rekening mee dat voor inbreuken op het auteursrecht onder Sectie 512 (f) van de Amerikaanse auteursrechtwet, elke persoon die willens en wetens onjuist aangeeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

    

  1. Toepasselijk recht


  2. Alle geschillen, gerechtelijke procedures, arbitrageprocedures, bemiddelingsprocedures, rechtszaken, hoorzittingen en andere hoorzittingen of acties die worden gestart in verband met de Sites en / of de Inhoud moeten en zullen uitsluitend worden gevoerd in Toronto, ON, Canada. Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en het Amsterdam Tulip Museum worden beheerst door de wetten van de provincie Ontario, Canada en de daarop van toepassing zijnde federale wetten van Canada, zonder uitvoering te geven aan principes van conflicterende wetten van enig rechtsgebied. De International Sale of Goods Act van British Columbia en het United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods zijn op geen enkele manier van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden of op de transacties die in deze gebruiksvoorwaarden zijn voorzien.

     

   1. Diversen

   Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is in enig opzicht onder een toepasselijke wet of regel in een rechtsgebied, heeft dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de effectiviteit of geldigheid van een bepaling in een ander rechtsgebied , en deze Gebruiksvoorwaarden zullen in een dergelijk rechtsgebied worden hervormd, geïnterpreteerd en gehandhaafd alsof een dergelijke bepaling hierin nooit zou zijn opgenomen. Alle koppen of titels hierin zijn alleen voor het gemak. De officiële taal van deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend, en alle communicatie en overeenkomsten tussen het Amsterdam Tulip Museum en u en alle procedures in verband met deze Gebruiksvoorwaarden