Privacybeleid

Dit privacybeleid (“ Privacybeleid “) beschrijft het privacybeleid en de praktijken voor het Amsterdam Tulip Museum Online met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie. Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die door het Amsterdam Tulip Museum Online is verzameld via deze website en andere website (s) die worden beheerd of verstrekt door het Amsterdam Tulip Museum Online, samen met het Brick and Mortar Amsterdam Tulip Museum. Dit privacybeleid beschrijft ook hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie die het Amsterdam Tulip Museum Online over u kan verzamelen. In dit privacybeleid betekent “ persoonlijke informatie ” informatie over een identificeerbare persoon zoals nader gedefinieerd onder de toepasselijke privacywetgeving.

Houd er rekening mee dat de website (s) links kunnen bevatten naar websites van derden die niet worden beheerd of beheerd door het Amsterdam Tulip Museum Online. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites van derden en het Amsterdam Tulip Museum Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of websites van derden. Daarom moedigt het Amsterdam Tulip Museum Online u aan om het privacybeleid van derde partijen aan te vragen en te herzien bij het bekendmaken van uw informatie aan dergelijke partijen of het bezoeken van dergelijke website (s) van derden.

Toestemming:

DOOR PERSOONLIJKE INFORMATIE IN TE STELLEN AAN HET AMSTERDAM TULIP MUSEUM ONLINE OF HAAR DIENSTVERLENERS EN AGENTEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET AMSTERDAM TULIP MUSEUM ONLINE KAN DIE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAREN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID EN ZOALS TOEGESTAAN OF VERPLICHT. Behoudens wettelijke en contractuele vereisten, kunt u uw toestemming voor bepaalde van de geïdentificeerde doeleinden te allen tijde weigeren of intrekken door contact op te nemen met Amsterdam Tulip Museum Online op het onderstaande adres. Als u uw toestemming weigert of intrekt, is het mogelijk dat het Amsterdam Tulip Museum Online u niet in staat is om u bepaalde diensten of informatie te bieden die voor u van waarde kunnen zijn.

Herzieningen van dit privacybeleid

Het Amsterdam Tulip Museum Online behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van dit Privacybeleid te allen tijde en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Alle revisies worden op de website (s) geplaatst en zijn van toepassing op alle persoonlijke informatie verzameld op of na de gepubliceerde datum. Het Amsterdam Tulip Museum Onlinewill verkrijgt echter de nodige toestemmingen die vereist zijn onder de toepasselijke privacywetgeving als het uw persoonlijke informatie probeert te verzamelen, gebruiken of bekendmaken voor andere doeleinden dan die waarvoor toestemming is verkregen, tenzij anders vereist of toegestaan door de wet. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 8 september 2017.

Verzameling van uw gegevens

Het Amsterdam Tulip Museum Online kan persoonlijke informatie verzamelen in verband met uw gebruik of aankoop van de producten en diensten van het Amsterdam Tulip Museum Online:

 1. Registreren of invullen van formulieren op de website of in het fysieke museum. Dit omvat informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u om aanvullende informatie over de producten en diensten van Amsterdam Tulip Museum Online vraagt ​​of u aanmeldt voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven of kortingsbonnen.
 2.  

 3. Aankoop van producten of diensten van het Amsterdam Tulip Museum Online of in het fysieke museum.
 4.  

 5. Ontwerp- of productfeedback geven of andere inzendingen indienen bij het Amsterdam Tulip Museum Online.
 6.  

 7. Informatie of assistentie aanvragen bij het Amsterdam Tulip Museum Online. Het Amsterdam Tulip Museum Online kan ook een kopie bewaren van alle mededelingen of correspondentie die u eraan stuurt, inclusief e-mailberichten.
 8.  

 9. Deelnemen aan of reageren op consumentenonderzoek of verzoeken om meningen, zorgen en voorkeuren van consumenten met betrekking tot de producten en diensten van Amsterdam Tulip Museum Online.
 10.  

 11. Deelname aan consumentenwedstrijden, sweepstakes en andere promoties.
 12.  

 13. Gebruik van andere functies van de website die van tijd tot tijd kunnen worden aangeboden en die dergelijke informatie nodig kunnen hebben om de functie te gebruiken.

De persoonlijke informatie die de Amsterdam Tulip Collection kan verzamelen, kan uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, creditcard- en bankpasnummers (met vervaldata), persoonlijke voorkeuren, en alle andere persoonlijke informatie die u kiest om op te nemen in verschillende inzendingen aan het Amsterdam Tulip Museum Online, of in andere mededelingen aan het Amsterdam Tulip Museum Online. U verklaart en garandeert dat u het recht en de autoriteit hebt of alle benodigde toestemmingen heeft verkregen om alle informatie, inclusief persoonlijke informatie van een andere persoon, die door u aan het Amsterdam Tulip Museum Online wordt verstrekt, te verstrekken. informatie die geen persoonlijke informatie is, waaronder, maar niet beperkt tot, de frequentie van gebruikersbezoeken aan de website (s), de routes waarmee gebruikers toegang krijgen tot de website (s) en het gebruik van eventuele hyperlinks op de website (s). Het Amsterdam Tulip Museum Online of zijn dienstverleners en agenten kunnen deze verzamelde gegevens verwerken en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, analyse van deze gegevens voor trends en statistieken, ontwikkeling van de website (s) en de website (s) ‘functies en aanbiedingen, het beoordelen van gebruikspatronen of het plannen en evalueren van marketinginitiatieven. Deze informatie wordt verzameld door bepaalde tools en methoden, zoals het verzamelen van uw IP-adres of het gebruik van cookies en wordt in geaggregeerde vorm onderhouden, gebruikt en openbaar gemaakt, tenzij anders vermeld.

Cookies
Zoals vele website (s) gebruikt het Amsterdam Tulip Museum Online “cookies” om uw bezoek aan de website (s) bij te houden. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt overgedragen door een webserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het kan alleen worden gelezen door de server die het naar u heeft verzonden. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk en u blijft anoniem, tenzij u anderszins het Amsterdam Tulip Museum Online persoonlijke informatie hebt verstrekt. Cookies helpen het Amsterdam Tulip Museum Online om de website (s) te verbeteren en een meer persoonlijke service te bieden door het Amsterdam Tulip Museum Online in staat te stellen de doelgroepgrootte en gebruikspatronen te schatten; om informatie over uw voorkeuren op te slaan; om uw zoekopdrachten te versnellen en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de website (s). De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Als u liever wilt voorkomen dat uw computer de cookies van Amsterdam Tulip Museum Online accepteert, kunt u de stappen van uw internetbrowser volgen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies van uw browser uitschakelt, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website (s).

IP-adressen

Een IP-adres is een numeriek adres van een computer waarmee het zich binnen een netwerk kan bevinden. Het Amsterdam Tulip Museum Online kan uw IP-adres vastleggen wanneer u diensten of functies op de website (s) bezoekt of gebruikt. Het Amsterdam Tulip Museum Online kan uw IP-adres gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden, en ook om te helpen bij het diagnosticeren van problemen met de server van Amsterdam Tulip Museum Online, of om de website (s) te beheren. Het Amsterdam Tulip Museum Online kan ook uw IP-adres gebruiken om u te identificeren wanneer het Amsterdam Tulip Museum Online het nodig acht om naleving van dit Privacybeleid of de Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, of om de website (s), systemen, informatie, werknemers, dienstverleners, zakelijke partners, gebruikers, klanten en anderen.

Bescherming van uw informatie

Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te vergemakkelijken, gebruikt het Amsterdam Tulip Museum Online fysieke, technologische en administratieve procedures om de persoonlijke informatie te beschermen die het Amsterdam Tulip Museum Online verzamelt en die geschikt zijn voor de gevoeligheid van de persoonlijke informatie. Niettemin zijn internettransmissies nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat alle berichten of informatie die u naar de website (s) verzendt, door anderen kan worden gelezen of onderschept. Als u vragen hebt over de beveiliging van persoonlijke gegevens die zijn verzameld door het Amsterdam Tulip Museum Online, neem dan contact op met: klantenservice@amsterdamtulipmuseumonline.com. U moet er ook rekening mee houden dat bepaalde aspecten van de website (s) niet vertrouwelijk zijn en beschikbaar zijn voor openbare weergave. Alle inzendingen die u op openbare blogs of andere openbaar beschikbare functies van de website (s) plaatst, zijn niet vertrouwelijk en kunnen door andere gebruikers van de website (s) worden bekeken. Door persoonlijke informatie openbaar te maken waar de website (s) u dit toestaan, stemt u in met dergelijke publicatie door het Amsterdam Tulip Museum Online of haar dienstverleners en agenten. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden voor aanvullende bepalingen met betrekking tot gebruikersinzendingen die op u van toepassing kunnen zijn.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens door Amsterdam Tulip Museum Online, kan het Amsterdam Tulip Museum Online dergelijke persoonlijke informatie intern, afzonderlijk of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:


   

 1. Om informatie, producten of diensten te ontwikkelen, verbeteren, op de markt brengen, verkopen of anderszins te verstrekken;
 2.  

 3. Om commerciële relaties tot stand te brengen en uit te voeren, inclusief om aankopen of andere transacties te verwerken en om andere transacties uit te voeren of te beheren die u kunt aangaan met het Amsterdam Tulip Museum Online, waaronder nieuwe winkellocaties, op of via de website (s). < / li>
   

 4. Om wedstrijden, sweepstakes of andere promoties waaraan u hebt deelgenomen uit te voeren of te beheren;
 5.  

 6. Om contact met u op te nemen en te reageren op berichten die u mogelijk met ons hebt gehad;
 7.  

 8. Om problemen met de website (s) op te lossen;
 9.  

 10. Om uw ervaring of startpagina op de website (s) aan te passen;
 11.  

 12. De activiteiten en activiteiten van Amsterdam Tulip Museum Online ontwikkelen en beheren;
 13.  

 14. Om de gebruiksvoorwaarden van Amsterdam Tulip Museum Online af te dwingen of te voldoen aan dit privacybeleid;
 15.  

 16. Om het Amsterdam Tulip Museum Online en andere derde partijen te detecteren en te beschermen tegen fouten, nalatigheid, contractbreuk, fraude, diefstal en andere illegale activiteiten, en om de naleving van het beleid en de contractuele verplichtingen van het Amsterdam Tulip Museum Online te controleren;
   

 17. Om zakelijke transacties aan te gaan, waaronder de aankoop, verkoop, lease, fusie, fusie of enig ander type verwerving, vervreemding, securitisatie of financiering waarbij het Amsterdam Tulip Museum Online betrokken is;
 18.  

 19. Zoals toegestaan ​​door en om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of bepalingen; of
   

 20. Voor elk ander doel waarvoor u instemt.

 21. Persoonlijke informatie verzameld door het Amsterdam Tulip Museum kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of Canada. In een ander rechtsgebied voor verwerking is de informatie toegankelijk voor de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsinstanties van dat rechtsgebied.

  Openbaarmaking van uw informatie

  Het Amsterdam Tulip Museum Online kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen en aan derden die het Amsterdam Tulip Museum Online inhuurt om namens het Amsterdam Tulip Museum Online diensten te verlenen, waaronder, maar niet beperkt tot, ondersteunende diensten, websitediensten, het leveren van promotiemateriaal, wedstrijden, sweepstakes en andere promoties, en het beantwoorden van vragen van klanten over de producten en diensten van Amsterdam Tulip Museum Online. Het Amsterdam Tulip Museum Online zal die derde partijen alleen de persoonlijke informatie verstrekken die zij nodig hebben om de diensten aan het Amsterdam Tulip Museum Online en / of op het Amsterdam Tulip Museum Online te leveren. In het geval dat het Amsterdam Tulip Museum Online betrokken is bij een zakelijke transactie, inclusief de aankoop, verkoop, lease, fusie, fusie of enige andere vorm van verwerving, verwijdering, securitisatie of financiering waarbij het Amsterdam Tulip Museum Online betrokken is, uw persoonlijke informatie en alle andere informatie die het Amsterdam Tulip Museum Online heeft verzameld, kan in verband met een dergelijke transactie worden overgedragen aan een andere partij. Het Amsterdam Tulip Museum Online kan uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken aan juridische, financiële, verzekerings- of andere adviseurs in verband met een dergelijke zakelijke transactie of beheer van alle of een deel van de activiteiten of activiteiten van het Amsterdam Tulip Museum Online; zoals van tijd tot tijd door u goedgekeurd, inclusief om andere doeleinden te vervullen die worden geïdentificeerd wanneer de persoonlijke informatie wordt verzameld; of zoals anderszins toegestaan ​​of vereist door de wet.

  Bewaring van uw persoonlijke gegevens

  De persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt door het Amsterdam Tulip Museum Online bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Privacy van kinderen

  Het Amsterdam Tulip Museum Online erkent de privacybelangen van kinderen en het Amsterdam Tulip Museum Online moedigt ouders en voogden aan om een ​​actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen. De website (s) zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Het Amsterdam Tulip Museum Online richt zijn diensten of de website (s) niet op kinderen jonger dan 13. Het Amsterdam Tulip Museum Online verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13.

  Keuze en opt-out-voorkeuren

  Het Amsterdam Tulip Museum Online verzamelt uw persoonlijke gegevens niet tenzij u ervoor kiest deze te verstrekken. Als u op enig moment liever geen e-mailberichten meer ontvangt van The Amsterdam Tulip Museum Online (behalve in verband met informatie, producten of diensten waar u specifiek om vraagt), kunt u zich afmelden voor dergelijke berichten door middel van een link in elke uitgezonden e-mail die door het Amsterdam Tulip Museum Online naar u is verzonden. Als u op enig moment liever geen andere vorm van communicatie van het Amsterdam Tulip Museum Online ontvangt, kunt u zich afmelden voor dergelijke communicatie door contact op te nemen met: klantenservice@amsterdamtulipmuseumonline.com.

  Toegang
  Op uw schriftelijke verzoek, behoudens bepaalde uitzonderingen, zal het Amsterdam Tulip Museum Online u informeren over het bestaan, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie en u toegang geven tot die informatie. Verzoeken om toegang moeten schriftelijk worden verzonden naar: customerservice@amsterdamtulipmuseumonline.com.

  Vragen of opmerkingen

  Het Amsterdam Tulip Museum Online verwelkomt vragen en opmerkingen over dit privacybeleid. Vragen of opmerkingen moeten worden gericht aan: customerservice@amsterdamtulipmuseumonline.com.